Impressum

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsens, Vor-Frelsers-Kirke (DK)


6-I | Orgelneubau Truhenorgel mit Extrablock

 


Manual, HH - f3 (440 Hz)

 

Zusatzblock an die Truhe anschließbar

  

 

 

 

 

 

Gedackt

8

B/D

 

Principal

(Bass)

Principal

8

B/D

 

Octave

4

B/D

Gedackt

4

B/D

 

 

 

 

Quint

2 2/3

B/D

 

 

 

 

Octav

2

B/D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/D = Bass/Diskant-Teilung bei h0/c1

 

 

 

 

Transponierung f. Manual: 415 - 440 - 465 Hz

 

 

 

 


Truhenorgeln